Studiedag renovatie kunstwerken

Deze studiedag richtte zich tot een zeer gespecialiseerd publiek bestaande uit bruginspecteurs, toezichters, werfleiders, projectingenieurs, studiebureaus, aannemers en organisaties die zich bezighouden met renovatie van kunstwerken.

Gezien het zeer interessante aanbod van lezingen en presentaties door prominente experts was de zaal van 250 mensen snel gevuld.

Na de verwelkoming, in plenaire sessie, door Ir. Paul Meekels, Afdelingshoofd EBS, gaf Ir. Jody De Winter een stand van zaken van het  Patrimonium van de Vlaamse overheid en gaf toelichting bij de inspecties nu en in de toekomst.

Steven Declercq van studiebureau ABG (lid van FEREB vzw) beklemtoonde in zijn presentatie het belang van diagnose bij betonherstelling. Bram Dooms van WTCB belichtte de doelstellingen van het VISIV-project van Vlaio voor Duurzaam betonherstel waar WTCB, VCB, NAV en FEREB gedurende 2 jaar de schouders zullen onderzetten. Aansluitend werd door Marc Decoo (EBS), Yves Heremans en Paul De Neef (Emergo), Michaël Martens (Renotec) ruim aandacht besteed aan de technische aspecten, het comfort, de duurzaamheid  en geluidsbeperking van brugdekvoegen.

 Tijdens de parallelsessies werden door o.a. Lieve Glorie (OCW), Tom Van den Branden (EBS), Paul Meekels (EBS) en Bart Mergaerts (AWV) een aantal technieken inzake brugafdichtingen en drainage-inrichtingen besproken en casestudies van brugrenovaties naar voren gebracht. Ook Benny Broeckaert (BCCA), Guido Van der Borgh (FEREB) en Steven Lefever (EBS) leverden hun bijdrage omtrent certificatie, proeven op de werf en standaardbestekken 260 voor kunstwerken en waterbouw. Kathodische bescherming (Rob Polder TNO voor FEREB) en herstel- en egaliseermortels (Richard Webers lid van FEREB) kwamen eveneens aan bod.

 

De studiedag werd afgesloten met een receptie waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt om te netwerken.