FLASH 45 - Cursus Herstelling van Beton Gent 2022

FLASH 43 - CONSTRUCTION RIGHTS

 

De nederlandstalige versie vindt u onderaan

 

Cher lecteur,

 

La dix-huitième édition de Construction Rights, la newsletter de la Cellule Brevets de la Construction, vient d’arriver !

 

Dans cette édition :

 

#                    Fonds pour les PME « Ideas Powered for Business » : Économisez jusqu’à €1500

#                    Une invention brevetée expire-t-elle vraiment après 20 ans ?

#                    PME + brevets = jobs + croissance économique

#                    Systimber, système de construction en bois massif, titulaire d‘un brevet international#

#                    Courts et efficaces: nos webinaires

 

Cliquez ici pour lire cette dernière édition.

 

Stefan Danschutter             Damien Duvivier                  Josse Jacobs

 

 

www.cstc.be

www.ocbc.be

@Cellulebrevet

 

 

Construction Rights est une newsletter de la Cellule Brevets de la Construction du CSTC qui paraît deux fois par an.

N’hésitez pas à transmettre cette newsletter à vos contacts.

Votre vie privée est également importante à nos yeux. C’est pourquoi le CSTC gère vos données avec précaution. Nous n’utilisons vos données personnelles que pour vous informer des activités du CSTC et des évènements liés au secteur de la construction. Si vous voulez continuer à être informé, vous ne devez rien entreprendre en particulier. Par contre, si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désinscrire en envoyant à Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. un courriel portant l’objet « Désinscription newsletter ».

Vous trouverez davantage d’informations sur la politique du CSTC en matière de vie privée sur notre site Internet.

Pour toute question relative à la gestion et à la protection de vos données personnelles, n’hésitez pas à envoyer un courriel à l’adresse Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

 

 

 

Beste lezer,

 De achttiende editie van Construction Rights, de nieuwsbrief van de Octrooicel van het bouwbedrijf, is verschenen!

 

In deze editie:

#               Het kmo-fonds ‘Ideas Powered for Business’:Bespaar tot 1.500 euro

#               Verloopt een octrooi daadwerkelijk na twintig jaar?

#               Kmo’s + octrooien = jobs + economische groei

#               Systimber houtschakelbouwsysteem wereldwijd gepatenteerd

#               Kort en krachtig: onze webinars

 

Klik hier om deze nieuwste editie te downloaden.

 

Stefan Danschutter            Damien Duvivier                  Josse Jacobs

 

 

www.wtcb.be

www.ocbc.be

  @Octrooicel

 

 

Construction Rights is een nieuwsbrief van de Octrooicel voor het Bouwbedrijf van het WTCB, en verschijnt twee keer per jaar.

Aarzel niet deze nieuwsbrief door te sturen naar uw contacten.

Uw privacy is ook voor ons belangrijk en daarom gaat het WTCB zorgvuldig om met uw gegevens. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om u te informeren over WTCB-activiteiten en bouwgerelateerde evenementen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden, dan hoeft u verder niets te ondernemen. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kan u zich uitschrijven door een mailtje te zenden naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. met als onderwerp: ‘uitschrijven nieuwsbrief’.

Meer informatie over het privacybeleid van het WTCB vindt u op onze website.

Vragen over het beheer en de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u steeds richten tot Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.