Activiteiten

Geplande Activiteiten

FEREB informeert syndici en mede-eigenaars tijdens VME-cafés van Appartement.tv

Trouw aan haar missie zal FEREB opnieuw aanwezig zijn op de VME-cafés georganiseerd door appartement.tv

In de eerste plaats willen wij syndici en mede-eigenaars die vaak geconfronteerd worden met betonschade aan appartementsgebouwen informeren over alle aspecten van een duurzame betonherstelling. Tijdens onze presentatie zullen zowel de diagnose, de uitvoering, de producten, controles, onderhoud en garantie aan bod komen.

Uiteraard zijn ook architecten, aannemers en iedereen die interesse heeft in duurzaam betonherstel van harte welkom.  De VME-cafés komen naar u toe: op 6 juni te Gent, op 10 september in Antwerpen en op 27 november in Oostende. Omwille van de Covid-19 maatregelen is vooraf inschrijven noodzakelijk. Meer informatie hierover vindt u op www.appartement.tv/agenda-2.

= ~~~ = ~~~ =

 

 

Betondiagnose en –herstel

   

Hoe pak je als architect een betonherstelling aan?

In het kader van het project Duurzaam Betonherstel, met steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (Vlaio) waaraan Fereb, NAV, VCB en WTCB hun actieve bijdrage aan verlenen, biedt NAV een gratis digitale sessie aan met als thema Betondiagnose – en herstel.

Ir. Bram Dooms, Adjunct labohoofd Betontechnologie WTCB licht toe hoe de architect best optreedt bij een opdracht met mogelijke betonschade.

Architect-expert Joost Beke gaat dieper in op het “lezen” van de buitenschil van het bouwwerk met beton.

U kan deze online infosessie gratis bekijken door hier te klikken.

= ~~~ = ~~~ =

26:augustus

 

 

 

Webinar  “Monitoring voor een duurzaam beheer van Betonstructuren

WTCB, VCB, en FEREB organiseren op woensdag 26 augustus 2020 van 10.30 uur tot 12.00 uur een webinar met als thema “Monitoring voor een duurzaam beheer van betonstructuren”.

In het kader van een duurzaam beheer (onderhoud en herstelling) van betonstructuren, vormt monitoring een belangrijke tool. Een grote verscheidenheid aan innovatieve monitoringtechnieken laten immers toe om, vaak vanop afstand, de schadetoestand van de structuren op te volgen en o.a. vervormingen, trillingen, spanningen en omgevingsomstandigheden op te meten. Bovendien kan men ook de duurzaamheid van uitgevoerde betonherstellingen controleren.

Tijdens dit webinar zullen experten, elk vanuit hun domein, hun praktijkervaring delen omtrent het monitoren en beheren van betonconstructies. Hierbij komen de meest innovatieve technieken aan bod, zoals het gebruik van optische vezels, satellieten, laser, drones maar ook kathodische bescherming. Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging met het gedetailleerde programma. Inschrijven kan door te klikken op deze link.

De voertaal van het webinar is het Nederlands.

 

 

= ~~~ = ~~~ =

 

22:oktober

 

 

FEREB zal aanwezig zijn op stand 11

 

= ~~~ = ~~~ =

 

19:november

 

 

FEREB adviseert syndici en mede-eigenaars tijdens het Salon van de Mede-eigendom

OPGELET: WEGENS DE COVID 19 - TOESTAND IS HET SALON AFGELAST.

Op 19 november organiseert UVS/UFS de derde editie van het Salon van de Mede-eigendom in Brussels Expo.  Wij weten dat heel wat syndici en mede-eigenaars te maken hebben met betonschade aan hun gebouwen. Graag geven wij hen op onze stand advies over de goede manier van aanpak. Kom dus gerust tot op onze stand met al uw vragen.

Meer info: www.salonvandemedeeigendom.be

 

RECENTE REALISATIE:

7:mei

 

WEBINAR 

Webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel” – Donderdag 7 mei van 13.30 uur tot 15.00 uur.

 

Op 7 mei organiseerde FEREB in samenwerking met WTCB, VCB en NAV een webinar met als thema ”Innovatieve producten en technieken  voor een duurzaam betonherstel” Dit webinar kaderde in het VIS-Project van Vlaio en ging dieper in op volgende onderwerpen:

 

U kan deze webinar bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=xsN9JB3gUPU&feature=youtu.be

 

 

= ~~~ = ~~~ =

 

 

8:oktober

 

 Spuitmortels voor een duurzame herstelling en bescherming van beton

Op 8 oktober jl. organiseerde FEREB in samenwerking met WTCB een informatienamiddag in de Universiteit van Luik met als thema “Spuitmortels voor duurzame herstelling en bescherming van beton”.

Deze infosessie kadert in het VIS-traject “Duurzaam betonherstel”, geïnitieerd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen in samenwerking met VCB, NAV, WTCB en FEREB.

Meer dan 125 geïnteresseerden uit alle disciplines van de bouwsector (aannemers, architecten, studiebureaus, producenten) namen deel aan dit seminarie.

De 3 gastsprekers gaven toelichting bij de pathologie van betonschade, de verschillende hersteltechnieken met spuitmortels en de verschillende types van machines en pompen. 5 producenten gaven een uitgebreide demonstratie van hun producten en toepassingen.

Meer informatie over het VIS-traject van Vlaio vindt u op de website: www.duurzaam-betonherstel.be

 

Programma:

Demonstraties

BASF Master Builders Solutions presenteert MasterEmaco S 5440 RS - een snelzettende, vezel versterkte, reparatiemortel met hoge sterkte en geïntegreerde corrosie inhibitor. MasterEmaco S 5440 RS is geschikt voor structurele betonreparatie in veeleisende omgevingen, bij lage temperaturen ≥ 0°C, of waar snelle sterkteontwikkeling vereist is voor een minimale uitvaltijd en snelle voltooiing van de werken.

MC Bauchemie - Betonherstellingsmortel PCC Nafufill KM 230 (R3) en Nafufill 250 (R4) conform EN 1503-3, brandweerstand RF120 (ISO 834) Benor gekeurd. Nafufill GTS SPCC droge R4 spuitmortel conform EN 1503-3

Etex Building Performance (Promat) - Spuitmortel voor brandwerende bescherming van betonconstructies

Grouttech - Multirep R4 : Hoogwaardige kunststof gemodificeerde 1-comp minerale en vezelversterkte betonreparatiemortel die Benor gecertificeerd is  en CR800, een vezelversterkte en kunststof gemodificeerde minerale egalisatie en reparatiemortel        

Mapei - Mapeigrout T60, BENOR gecertificeerde spuitmortel voor betonreparatie.

Sika - Monotop-4400 Mic en Monotop-412 Eco, Spuitmortels voor renovatie en herstelling van rioleringen

 

Presentaties

Duurzaam betonherstel: basisbegrippen omtrent technieken voor spuitmortels voor betonherstelling - ir. Bram Dooms, Adjunct Labohoofd, Labo Betontechnologie WTCB

Beton en spuitmorteltechnieken: do’s en dont’s i.v.m. verschillende spuittechnieken, de nodige voorbereidingen, bijpassende accessoires, handige tips, …- Dries Vierendeel, MMB Machines

Procescertificatie voor verwerking van spuitmortels voor betonherstelling - Guido Van Der Borgh, FEREB vzw

 

 

= ~~~ = ~~~ =

 

                                                         

22&23:november

 

 

 

FEREB informeerde Syndici en mede-eigenaars over duurzame betonherstelling tijdens het Salon van de mede-eigendom – dat plaats vond op 22 en 23 november Brussels Expo

 

 

Syndici en mede-eigenaars worden vaak geconfronteerd met betonschade aan gevels, terrassen en kroonlijsten. Niet alleen de technische aspecten van een betonreparatie zijn belangrijk. Ook het financiële en de garanties op de uitgevoerde herstellingen behoeven aandacht.

Tijdens het Salon van de Mede-eigendom spraken heel wat syndici en mede-eigenaars ons aan omtrent betonschade aan de gevels en balkons van appartementen, gebouwd in de jaren "60 en '70.  Oorzaken hiervan zijn in de meeste gevallen te wijten aan carbonatatie, chloriden of ASR. Deze schade is niet onherstelbaar. Onze leden bieden immers een aantal kwalitatieve oplossingen aan om deze problemen grondig aan te pakken.

Vooraleer deze werken aan te vatten dient er een voorstudie te gebeuren met als doel de oorzaak, de omvang en de aard van de schade te bepalen.

Een boodschap die we meegaven aan de talrijke bezoekers.

 

  

-----------------------------

29&30:november

 

 

Op 29 en 30 november organiseerden FEREB en APPARTEMENT.TV infosessies over duurzaam betonherstel van appartementsgebouwen aan de kust.

Gebouwen langsheen onze kust zijn blootgesteld aan specifieke weersomstandigheden en lijden hierdoor meer schade o.a. door de zouten. Daarom nam FEREB in samenwerking met APPARTEMENT.TV het initiatief om een seminarie te wijden aan duurzaam betonherstel van gevels, balkons en kroonlijsten aan de kust.

Wij richtten ons hier voornamelijk tot syndici, gebouwbeheerders en mede-eigenaars maar ook aannemers, architecten en aannemers werden benaderd.

FEREB ontwikkelde voor betonherstellingen aan appartementen een totaalconcept dat moet leiden tot een kwalitatieve en duurzame herstelling.

 

Alles start vanuit een grondige diagnose of voorstudie. Dit aspect werd uitgebreid toegelicht aan de hand van een case study door Ir. Koen Gheysens van het studiebureau ABG. Zodra met de oorzaak en de omvang van de betonschade kent, kan een bestektekst worden opgemaakt en een aanbesteding worden uitgeschreven. Architect Joost Beke waarschuwde tijdens zijn presentatie voor de valkuilen bij aanbesteding.  Een gecertificeerde aannemer die werk met de juiste gecertificeerde producten is in staat om op basis van de lastenboekbeschrijving een kwalitatieve betonherstelling uit te voeren. Zodra aan alle kwaliteitseisen is voldaan en er voldoende controles tijdens de werken worden uitgevoerd, kan een betonherstelling gedekt worden door een 10-jarige garantieverzekering. Patrick Beauvois van Euracor vertelde hier meer over. Tenslotte is er het financiële luik. Aan betonherstellingen zijn vaak hoge kosten verbonden. Wim Deleenheer van Belfius gaf een overzicht van financieringen die door de banken geboden worden.

De presentaties van de verschillende sprekers vindt u op onze website:

https://www.fereb.be/index.php/nl/documenten/technische-informatie/category/187-syndics-syndici

Ter gelegenheid van dit seminarie werd een speciaal magazine uitgebracht dat u gratis bij ons kan aanvragen: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Zie een video - intervew op www.appartement.tv/infomarkt-betonherstelling